Privacy Verklaring

 
 

UBS stelt uw bezoek aan deze website (“UBS-website”) en uw belangstelling in onze diensten en producten zeer op prijs. Uw privacy is zeer belangrijk voor ons; wij willen dat u met een gerust hart deze website bezoekt. Wij beschermen de persoonsgegevens die we verkrijgen bij uw bezoek aan deze website.

Hoe we uw gegevens beschermen of gebruiken verschilt per land. Voor bepaalde rechtsgebieden waar UBS-entiteiten persoonsgegevens verwerken, hebben we privacyverklaringen opgesteld. De voorwaarden van dit privacybeleid zijn, indien van toepassing, onderworpen aan de betreffende privacyverklaring voor het specifieke rechtsgebied. Klik in deze lijst op het rechtsgebied dat op u van toepassing is voor meer informatie.

Door de UBS-website te gebruiken, verklaart u in te stemmen met deze PrivacyPrivacyverklaring ("PrivacyPrivacyverklaring").

Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen webpagina’s van de UBS-website te bezoeken.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Onderaan deze Privacyverklaring is aangegeven wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.

Wat is het doel en de reikwijdte van deze Privacyverklaring?

UBS AG, met haar gelieerde ondernemingen en haar bijkantoren (“UBS” of “we”) spannen zich in om de persoonsgegeven die we van websitebezoekers verkrijgen, te beschermen. UBS heeft deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de gegevens die UBS van websitebezoekers verwerkt, hoe dit gebeurt en met welk doel. We geven hier ook een toelichting op de maatregelen de wij nemen om uw gegevens te beveiligen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die UBS kan verzamelen door uw gebruik van de UBS-website. De UBS-website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke websites die worden beheerd door derden die niet met UBS verbonden zijn (“Websites van derden”). Wij raden u aan om de Privacyverklaring van Websites van derden te lezen. UBS is niet verantwoordelijk voor en heeft geen invloed op de inhoud van Websites van derden, noch op de naleving van de toepasselijke privacyregelgeving op die websites.

Wij wijzen u er op, dat naast deze Privacyverklaring (algemene) voorwaarden en disclaimers van toepassing kunnen zijn, evenals contractuele voorwaarden die u met UBS bent overeengekomen.  Daarnaast geldt de toepasselijke (dwingendrechtelijke) wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Als u de UBS-website bezoekt, registreert onze webserver automatisch informatie over uw bezoek, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, de website waar u vandaan bent gekomen, het type browser of software dat u gebruikt, de UBS-pagina’s die u bezoekt, en de datum en de duur van uw bezoek. Wij verzamelen bovendien de persoonsgegevens die u op de UBS website opgeeft, bijvoorbeeld als zich op de website registreert of aanmeldt voor een elektronische nieuwsbrief. Dit zijn gegevens zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon- / faxnummer.

UBS gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend:

  • voor technische en administratieve doeleinden,
  • voor onderzoek naar en ontwikkeling van de UBS-website,
  • voor klanten- en gebruikersadministratie en voor marketing,
  • om u op te informeren over onze diensten en producten, en
  • voor andere elders vermelde doeleinden.

UBS respecteert de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Hoe verzamelen we persoonsgegevens en hoe slaan we deze gegevens op?

UBS gebruikt tracking-technologie zoals cookies en tags om de hierboven beschreven informatie te verzamelen (zie: "Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?"). Met deze informatie krijgen wij inzicht in hoe bezoekers de UBS-website gebruiken. De tracking-technologie helpt ons bij het beheer en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de UBS-website. We kunnen daarmee bijvoorbeeld nagaan of er in het verleden al eens contact was tussen uw computer en UBS. Ook helpt dit ons om inzicht te krijgen in de populariteit van verschillende onderdelen van de UBS-website.

Indien beschikbaar onderaan een webpagina een “Cookies”-link staat, kunt u daar meer informatie vinden over ons gebruik van cookies. Via die link kunt u ook aangeven welk type cookies de UBS-website op uw apparaat zou mogen plaatsen (ook bekend als “cookie-instellingen”). Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van bepaalde cookies, dient u in uw cookie-instellingen de vinkjes bij de betreffende cookies weg te halen.

Als u uw cookie-instellingen heeft opgeslagen, zullen ze ook gelden voor toekomstige bezoeken aan de UBS-website. Om technische redenen waar UBS geen invloed op heeft, kunnen wij dit niet garanderen. De cookie-instellingen kunnen bijvoorbeeld verloren gaan als u uw browser reset of uw cookies verwijdert. De cookie-instellingen werken evenmin, indien u de UBS-website vervolgens bezoekt met gebruikmaking van een andere browser of een ander apparaat. Om aan toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen, kan het voorkomen dat u in bepaalde landen gevraagd wordt om uw cookie-instellingen te bevestigen wanneer u voor het eerst een bezoek aan de UBS-website brengt. Als u zich in een land bevindt, waar u automatisch uw cookie-instellingen moet instellen, kan het zijn dat u bij een toekomstig bezoek wederom gevraagd wordt om deze in te stellen.

In veel gevallen kunt u ook tracking-technologie beheren met uw eigen computer. U kunt de instellingen van uw browser zodanig instellen, dat - waar mogelijk - wordt gevraagd of u tracking-technologieën (zoals cookies) al dan niet wenst te aanvaarden. De specifieke mogelijkheden van uw browser en gerelateerde instructies kunt u vinden in de handleiding of via de help-knop van uw browser. Het weigeren of deactiveren van tracking-technologie kan resulteren in een verminderde beschikbaarheid van diensten op de UBS-website of in het niet naar behoren functioneren van onderdelen van de UBS-website.

 

Aan wie maken we persoonsgegevens die we via de UBS-website verzamelen, bekend?

In het kader van dienstverlening ten behoeve van UBS en voor de bovengenoemde doeleinden, kan UBS uw persoonsgegevens delen met aan haar gelieerde ondernemingen, haar en hun agenten en derden die als dienstverleners optreden. Deze kunnen zowel binnen als buiten uw verblijfsland gevestigd zijn. De met ons gelieerde ondernemingen, agenten en dienstverleners die via de UBS-website toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht uw privacy in acht te nemen.

Bij internationale doorgifte van persoonsgegevens nemen wij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht, door bijvoorbeeld overeenkomsten af te sluiten waarmee wij ons verzekeren van het feit dat de ontvangers van uw gegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming in acht nemen.

Op grond van en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, dagvaardingen, officiële verzoeken of richtlijnen uitgegeven door regelgevende of andere autoriteiten, kunnen wij uw informatie ook aan overheidsinstellingen, autoriteiten of andere personen doorgeven.

Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw informatie verzameld via de UBS-website te beschermen?

UBS heeft redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens verzameld door UBS via de UBS-website ontoegankelijk te maken voor onbevoegden en te beschermen tegen misbruik, verlies of vernietiging.

 

Hoe gaan we om met elektronische berichten die door en aan UBS verstuurd worden?

Alle elektronische berichten verzonden van en naar UBS worden automatisch opgeslagen in een aparte database, waarin het e-mailverkeer wordt vastgelegd. De opgeslagen e-mails worden beschermd door redelijkerwijs passende juridische, technische en organisatorische maatregelen. De e-mails mogen uitsluitend worden ingekeken in welbepaalde gevallen in overeenstemming met de geldende wet –en regelgeving (bijvoorbeeld krachtens een rechterlijk bevel, vermoeden van strafbaar gedrag, schending van wettelijke verplichtingen, materiële inbreuk van de arbeidsovereenkomst) door bepaalde personen in welomschreven functies (bijvoorbeeld Legal, Compliance, Risk). Elke stap in het proces, waaronder de gebruikte zoekcriteria, wordt opgeslagen in een audit trail. Alle e-mails worden verwijderd zodra de toepasselijke bewaartermijn verstreken is.

Aandachtspunten bij het gegevensverkeer over het internet

In het algemeen kan het internet niet als een veilige omgeving worden beschouwd; onbevoegde derden zouden via het internet verstuurde gegevens kunnen onderscheppen (zoals van of naar de UBS-website of via elektronische berichten verstuurde gegevens). Die gegevens kunnen vervolgens bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt of worden gemanipuleerd. Ook kan het onderscheppen van gegevens leiden tot technische storingen.

Via het internet verstuurde gegevens kunnen ook landsgrenzen overschrijden en aldus worden doorgegeven naar een land waar de gegevensbescherming van een lager niveau is dan in het land waar u verblijft. Dit geldt zelfs wanneer afzender en ontvanger zich in één en hetzelfde land bevinden.

Wij wijzen u er op, dat UBS geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de veiligheid van uw gegevens tijdens verzending via het internet. Ter bescherming van uw privacy herinneren wij u eraan dat u desgewenst ook met andere middelen dan het internet kunt communiceren met UBS.

 

Hoe verwerken we gegevens van personen jonger dan 18?

De UBS-website verzamelt geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 moeten toestemming krijgen van een ouder of wettelijke voogd, alvorens via de UBS-website persoonsgegevens aan UBS te versturen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens bekijken of bijwerken?

U kunt overeenkomstig toepasselijke wet- of regelgeving:

  • inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
  • ons om een kopie van uw persoonsgegevens vragen, of
  • onjuiste persoonsgegevens door ons laten corrigeren.

Als u een vraag heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u een brief te sturen naar het volgende adres:

Dr. Gabriele Holstein
Group Data Protection Officer
UBS Solutions AG
P.O. Box
8098 Zürich
Switzerland

Laatste update in november 2018.