UBS traktuje z pełną powagą zagadnienia ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o tym, jakie dane osobowe są zbierane przez UBS oraz spółki należące do grupy kapitałowej UBS („UBS”, „my”, „nasze” lub „nas”), co z tymi danymi się dzieje i jakie prawa przysługują Państwu w tym zakresie.

Informacje na temat ochrony danych osobowych w Niemczech, Luksemburgu, Polsce i Wielkiej Brytanii

Informacje o ochronie prywatności od On-Demand Worker z innych krajów

Skorzystaj z tego linku, aby uzyskać dostęp do informacji o ochronie prywatności dla On-Demand Worker z innych krajów: