ETFs and prices

Australian Cash ETF

Fund Name

Fund Name

ASX Code

ASX Code

NAV price
(22nd March 2019)

NAV price
(22nd March 2019)

Management
cost (p.a.)

Management
cost (p.a.)

Distribution
frequency

Distribution
frequency

Fact sheet

Fact sheet

PDS

PDS

Fund Name

UBS IQ Cash ETF

ASX Code

MONY

NAV price
(22nd March 2019)

$20.04

Management
cost (p.a.)

0.18%

Distribution
frequency

Monthly

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Australian Share ETFs

Fund Name

Fund Name

ASX Code

ASX Code

NAV price
(22nd March 2019)

NAV price
(22nd March 2019)

Management
cost (p.a.)

Management
cost (p.a.)

Distribution
frequency

Distribution
frequency

Fact sheet

Fact sheet

PDS

PDS

Fund Name

UBS IQ Morningstar Australia Quality ETF*

ASX Code

ETF

NAV price
(22nd March 2019)

$20.62

Management
cost (p.a.)

0.30%

Distribution
frequency

Semi annually

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Fund Name

UBS IQ Morningstar Australia Dividend
Yield ETF
**

ASX Code

DIV

NAV price
(22nd March 2019)

$20.37

Management
cost (p.a.)

0.30%

Distribution
frequency

Quarterly

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Fund Name

UBS IQ MSCI Australia Ethical ETF

ASX Code

UBA

NAV price
(22nd March 2019)

$20.96

Management
cost (p.a.)

0.17%

Distribution
frequency

Semi annually

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Global Share ETFs

Fund Name

Fund Name

ASX Code

ASX Code

NAV price (21st March 2019)

NAV price (21st March 2019)

Management
cost (p.a.)

Management
cost (p.a.)

Distribution
frequency

Distribution
frequency

Fact sheet

Fact sheet

PDS

PDS

Fund Name

UBS IQ MSCI World ex Australia Ethical ETF

ASX Code

UBW

NAV price (21st March 2019)

$26.91

Management
cost (p.a.)

0.35%

Distribution
frequency

Annually

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Fund Name

UBS IQ MSCI Europe Ethical ETF

ASX Code

UBE

NAV price (21st March 2019)

$22.17

Management
cost (p.a.)

0.40%

Distribution
frequency

Annually

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Fund Name

UBS IQ MSCI USA Ethical ETF

ASX Code

UBU

NAV price (21st March 2019)

$29.64

Management
cost (p.a.)

0.20%

Distribution
frequency

Annually

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Fund Name

UBS IQ MSCI Japan Ethical ETF

ASX Code

UBJ

NAV price (21st March 2019)

$23.57

Management
cost (p.a.)

0.40%

Distribution
frequency

Annually

Fact sheet

pdf

PDS

pdf

Fund Name

UBS IQ MSCI Asia APEX 50 Ethical ETF

ASX Code

UBP

NAV price (21st March 2019)

$26.23

Management
cost (p.a.)

0.45%

Distribution
frequency

Annually

Fact sheet

pdf

PDS

pdf