Multi-assetbeleggen

Multi-assetoplossingen voor moderne markten


Nieuw multi-assetfonds biedt kansen voor risicobewuste beleggers

Het nieuwe Multi Asset Defensive Growth (MADG) fonds van UBS Management biedt een flexibele oplossing voor risicobewuste beleggers die wereldwijd willen profiteren van beleggingskansen, maar die tegelijk een sterke focus op risicomanagement willen houden.

Twee schijnbaar tegengestelde doelen

‘Defensive Growth (MADG)’ klinkt bijna alsof je twee tegengestelde doelen nastreeft, vertelt Daniel Rudis, Head of Investment Specialists bij UBS Asset Management*. “Tegenwoordig moeten beleggers kiezen tussen ofwel een laag rendement ofwel een opportuniteit die met een hoger risico komt. Een strategie die mikt op een mooi jaarlijks rendement van cash + 3 à 5 procent en daarbij een veiligheidsnet aanbiedt, lijkt dan ook aantrekkelijk. Want voor zo’n rendement moet je per definitie risico’s nemen, zeker in het huidige klimaat.”

De uitdagingen van diversificatie

Conventionele multi-assetfondsen passen hun blootstelling aan die risico’s aan door bijvoorbeeld aandelen te verruilen voor obligaties. Maar die aanpak vertoont verschillende gebreken, legt Daniel Rudis uit. “Als je een portefeuille in een bepaalde richting overweegt, kan een individuele risicofactor dominant worden. Dat maakt het veel moeilijker om het risico van de volledige portefeuille te beheren.”

“Daarnaast heeft de monetaire stimulus van de centrale banken sinds 2008 alle beleggingsklassen kunstmatig opgepompt. Daardoor is het moeilijker om via aandelen en obligaties voldoende gediversifieerd te zijn. Bovendien is het in deze tien jaar oude bullmarkt lastiger geworden om aantrekkelijke rendementen te genereren.”

Emotionele pijn verzachten

“Vandaar dat onze klanten, zeker in de pensioen- en verzekeringsector, het idee van een defensieve groei via multi asset omarmen. De strategie biedt een kans op een aantrekkelijke groei binnen je comfortzone. Het helpt ook de emotionele pijn te verzachten terwijl je blootgesteld blijft aan de markt. Ten slotte komt de strategie tegemoet aan de behoeftes van gepensioneerde beleggers.”

Groei door brede waaier activaklassen

Hoe gaat de strategie dan te werk? De ‘growth’ in de naam van het nieuwe fonds moet komen van de diversificatie over verschillende risicocategorieën heen. Net als vergelijkbare multi-assetfondsen belegt het nieuwe MADG-fonds in een waaier van aandelen- en obligatiecategorieën: in aandelen uit zowel ontwikkelde markten als opkomende markten; in obligaties van bedrijven en overheden van uiteenlopende kwaliteit; en in inflatiegelinkte obligaties.

Rules-based controlemechanisme

Wel verschillend van conventionele multi-assetfondsen is het ‘defensieve’ luik van het nieuwe MADG-fonds. Daarvoor combineert het fonds de actieve allocatie met een passief rules-based risicocontrolemechanisme. Volgens dat mechanisme worden de risico’s niet aangepast via reallocatie aan bepaalde categorieën. In de plaats daarvan wordt de allocatie tot de optimale portefeuille gevarieerd via cash. Dat helpt het goed gebalanceerde evenwicht van de portefeuille in stand te houden. Uiteindelijk zou het verlies over elke periode van 12 maanden nooit groter mogen worden dan 10 procent.

35 jaar ervaring met multi asset

In de praktijk is het niet eenvoudig uit te maken in welke mate elke beleggingscategorie bijdraagt aan het toekomstige totale risico van het fonds. Gelukkig kan UBS AM bouwen op ruim 35 jaar ervaring met multi-assetfondsen, en heeft het een eigen risicobeheersysteem uitgewerkt waarbij het relatieve risico van elke beleggingscategorie in kaart wordt gebracht.

Voortbouwen op het All-Rounder Fund

Het MADG-fonds is in juni 2018 gelanceerd, en heeft op het eerste gezicht een beperkt track record. Toch bouwt het MADG-fonds verder op het All-Rounder fonds dat UBS AM in 2009 heeft gelanceerd, en dat met zijn Sharpe-ratio van 1,1 enige populariteit geniet. “Het MADG-fonds lijkt goed op het All-Rounder Fonds en heeft het tot een volgend niveau gebracht dankzij het extra defensief controlemechanisme”, besluit Daniel Rudis.

*Dr. Daniel Rudis, CAIA
Head Investment Specialists Switzerland
Investment Solutions, UBS Asset Management


Onze expertise

Ervaren en vertrouwd

In volatiele markten telt ervaring. Wij zijn ons altijd bewust van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het beleggen van geld van onze klanten. UBS beheert al sinds 1982 multi-assetportefeuilles namens klanten.

In volatile markets, experience matters. We are always aware of the responsibilities involved in investing our clients money. UBS has been managing multi asset portfolios on behalf of clients since 1982.

Wereldwijd geïntegreerde middelen

Onze klanten profiteren van de expertise van een team bestaande uit meer dan 100 professionals op het gebied van multi-assetbeleggen op kantoren in Chicago, New York, Londen, Zürich, Hongkong en Tokio.

Our clients benefit from the expertise of a team of over 80 multi asset investment professionals (as of 31 December 2018) across offices in Chicago, New York, London, Zurich, Hong Kong, Sydney and Tokyo.

Gediversifieerd

Risk Management

  • Risk management and budgeting are critical inputs at all points of our process.

Risicobeheer

  • Risicobeheer en budgettering vormen een cruciale input op alle punten van ons proces.

Long-term valuation analysis

  • Markets are inefficient. This can lead to assets being mispriced.
  • We seek to exploit those inefficiencies in a consistent manner using long-term valuation analysis.

Waarderingsanalyse op de lange termijn

  • Markten zijn inefficiënt. Dit kan ertoe leiden dat activa verkeerd worden geprijsd.
  • Wij streven ernaar deze inefficiënties op een consistente manier te benutten met behulp van waarderingsanalyses op de lange termijn.

Valuation plus catalyst

  • Sometimes factors other than valuation can influence asset prices for sustained periods.
  • We therefore seek to understand why an asset is mispriced and identify a clear catalyst for closing the mispricing – a "valuation plus catalyst" process.

Waardering plus katalysator

  • Soms kunnen andere factoren dan waardering de activaprijzen gedurende langere perioden beïnvloeden.
  • Daarom proberen we te begrijpen waarom een actief verkeerd geprijsd is en een duidelijke katalysator te identificeren waardoor aan deze situatie een einde kan komen – een “waardering plus katalysator”-proces.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.