Multi-assetbeleggen

Multi-assetoplossingen voor moderne markten

Uw geld in ervaren handen: ons gespecialiseerde wereldwijde multi-assetteam is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde partner voor onze klanten.


Wij zetten al onze capaciteiten in om u van dienst te zijn

Multi-assetallocatie en valuta-expertise binnen alle liquide vermogenscategorieën geleverd via de volgende oplossingen:

 • Klantspecifiek
 • Gemengd
 • Op groei gericht
 • Inkomsten
 • Unconstrained total return


Onze expertise

Ervaren en vertrouwd

In volatiele markten telt ervaring. Wij zijn ons altijd bewust van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het beleggen van geld van onze klanten. UBS beheert al sinds 1982 multi-assetportefeuilles namens klanten.

In volatile markets, experience matters. We are always aware of the responsibilities involved in investing our clients money. UBS has been managing multi asset portfolios on behalf of clients since 1982.

Wereldwijd geïntegreerde middelen

Onze klanten profiteren van de expertise van een team bestaande uit meer dan 100 professionals op het gebied van multi-assetbeleggen op kantoren in Chicago, New York, Londen, Zürich, Hongkong en Tokio.

Our clients benefit from the expertise of a team of over 80 multi asset investment professionals (as of 31 December 2018) across offices in Chicago, New York, London, Zurich, Hong Kong, Sydney and Tokyo.

Gediversifieerd


Onze beleggingsbenadering

Risk Management

 • Risk management and budgeting are critical inputs at all points of our process.

Risicobeheer

 • Risicobeheer en budgettering vormen een cruciale input op alle punten van ons proces.

Long-term valuation analysis

 • Markets are inefficient. This can lead to assets being mispriced.
 • We seek to exploit those inefficiencies in a consistent manner using long-term valuation analysis.

Waarderingsanalyse op de lange termijn

 • Markten zijn inefficiënt. Dit kan ertoe leiden dat activa verkeerd worden geprijsd.
 • Wij streven ernaar deze inefficiënties op een consistente manier te benutten met behulp van waarderingsanalyses op de lange termijn.

Valuation plus catalyst

 • Sometimes factors other than valuation can influence asset prices for sustained periods.
 • We therefore seek to understand why an asset is mispriced and identify a clear catalyst for closing the mispricing – a "valuation plus catalyst" process.

Waardering plus katalysator

 • Soms kunnen andere factoren dan waardering de activaprijzen gedurende langere perioden beïnvloeden.
 • Daarom proberen we te begrijpen waarom een actief verkeerd geprijsd is en een duidelijke katalysator te identificeren waardoor aan deze situatie een einde kan komen – een “waardering plus katalysator”-proces.

Als u behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op.