UBS Asset Management België

Welkom

Welkom op de Belgische web site van UBS Asset Management

UBS Asset Management is één van de divisies van UBS. Het is een toonaangevende aanbieder van compartimenten in Europa, de grootste aanbieder van beleggingscompartimenten in Zwitserland en één van de grootste fund of hedge funds en onroerend goed beleggingsinstellingen ter wereld.

UBS Asset Management biedt beleggers een uitgebreid aanbod van zowel traditionele als alternatieve beleggingsoplossingen op het gebied van aandelen, obligaties, valuta, hedge funds en onroerend goed die ook gecombineerd kunnen worden.

Al 30 jaar streeft UBS Asset Management ernaar om constante lange-termijn resultaten te leveren, waarbij de samenwerking tussen de beleggingsteams en het wereldwijde risicobeheersysteem binnen UBS centraal staan.

  • Circa 3.500 medewerkers wereldwijd
  • Verdeeld over 22 landen
  • Totaal belegd vermogen onder beheer USD 928 miljard per 30 juni 2020

UBS Asset Management streeft ernaar om verantwoord te beleggen namens cliënten en heeft de United Nations principles for Responsible Investing (UNPRI) en een aantal andere belangrijke initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen ondertekend.

Houd er s.v.p. rekening mee dat wanneer u op een van de onderstaande links klikt, u de Belgische web site van UBS Asset Management verlaat en wordt doorgestuurd naar de internationale pagina.

Deze informatie wordt door UBS verstrekt op commerciële en indicatieve basis. UCITS UBS* naar Luxemburgs of Iers recht. Financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, gevestigd te Boulevard Louis Schmidt 2 te 1040 Brussel. Alvorens te beleggen in dit product dient u het laatste prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) zeer aandachtig te lezen. De Essentiële Beleggersinformatie (KIID) is beschikbaar op de website www.ubs.com/compartimenten. De Nederlandstalige Essentiële Beleggersinformatie voor de UCITS UBS en het Engelstalige prospectus, de statuten van de onderneming en de jaar- en halfjaarverslagen van de UCITS UBS zijn kosteloos verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussel en op de website www.ubs.com/compartimenten. De looptijd van de UCITS UBS is onbeperkt. De minimale inschrijving bedraagt 0.001 eenheden. Er is geen minimale inschrijving voor de UCITS UBS die geclassificeerd zijn als indexfondsen. Commissie uitgifte: max. 6%; Iedere distributeur kan zelf zijn tarieftabel vaststellen met inachtneming van een maximale commissie. De tarieftabellen kunnen worden opgevraagd bij de distributeurs. Commissie inkoop: 0%. Beurstaks (distributieaandelen): 1,32% bij een terugneming of conversie van aandelen (met een maximum van 4.000 EUR per transactie). Dividenden betaald aan Belgische inwoners, natuurlijke personen, zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% afhankelijk van de individuele omstandigheden van de belegger. Deze voorheffing is bevrijdend in hoofde van deze natuurlijke personen. De aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het verleden behaalde rendementen kunnen misleidend zijn. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en eventuele kosten bij aan- of verkoop van aandelen. Commissies en kosten hebben een negatieve invloed op de resultaten. Als de valuta van een financieel instrument afwijkt van uw referentievaluta, kan het rendement hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen. Dit document is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke of toekomstige beleggingsdoelstellingen, de specifieke financiële of fiscale situatie of de individuele behoeften van een bepaalde ontvanger. Het is mogelijk dat de UCITS UBS meer dan 25% van zijn vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen zal beleggen. Indien dat het geval is, zullen Belgische inwoners natuurlijke personen een roerende voorheffing van 30% ondergaan ingeval van inkoop van kapitalisatie aandelen (in de zin van de Belgische wetgeving) van het compartiment of ingeval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van dit compartiment. Deze voorheffing zal berekend worden op basis van de rentecomponent gelinkt aan beleggingen die betrekking heeft op de periode gedurende dewelke de verkrijger houder was van de aandelen van het compartiment (zonder rekening te houden met interesten die gekapitaliseerd werden voor 1 juli 2005). De netto inventariswaarde (« NIW ») is beschikbaar op de website www.fundinfo.com of bij de agent voor financiële dienstverlening in België. Voor klachten gelieve contact op te nemen met UBS op het volgende adres: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. De onafhankelijke organisatie die belast is met bemiddeling is bereikbaar via de website www.ombudsfin.be of via het e-mailadres ombudsman@ombudsfin.be.
*UCITS UBS: UBS (Lux) Bond SICAV, UBS (Lux) Equity SICAV, UBS (Lux) Key Selection SICAV, UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, UBS (Lux) SICAV 1, UBS (Lux) Structured SICAV, UBS (Lux) Money Markets SICAV, UBS (Lux) Strategy SICAV, UBS ETF, SICAV, UBS (Irl) ETF plc.
 © UBS 2022. Het sleutelsymbool en UBS behoren tot de gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van UBS. Alle rechten voorbehouden.