Duurzaam en impactbeleggen

Een andere manier van kijken naar duurzaam beleggen

Een nieuwe kijk op beleggen

Bij het moderne duurzame beleggen gaat het erom dat wij onze klanten belangrijke nieuwe tools aanreiken voor het samenstellen van sterkere portefeuilles en voor het genereren van betere, duurzamere beleggingsstrategieën en -producten.

Waarom is dat het geval?

Bij duurzaam beleggen is breder gebruik van niet-financiële gegevens in het beleggingsanalyseproces essentieel: cijfers over prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance moeten worden meegenomen. Door deze gegevens bij het beleggingsproces te betrekken, krijgen beleggers breder zicht op het opwaartse en neerwaartse potentieel van hun beleggingen.

Transparantie

Duurzaam beleggen geeft een nieuw soort transparantie aan onze beleggingen. Dat is te danken aan cijfers die beleggers een materieel, en vaak kwantitatief, inzicht bieden in de wijze waarop een bedrijf wordt gerund, in de echte risicofactoren, en in de mate waarin bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen werkelijk duurzaam zijn. Deze cijfers moeten dan wel volledig zijn geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor beleggingen.

Wij doen geen concessies

Bij UBS geloven wij dat duurzaam beleggen bij een gelijkblijvend risico-rendementsprofiel waarde toevoegt. Daarom integreert UBS Asset Management informatie over milieu, maatschappij en governance in zijn reguliere aanbod van alle vermogenscategorieën.


Laatste publicaties

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

UBS Asset Management Nederland

Om verder te gaan vragen wij u te bevestigen dat u in Nederland woonachtig bent.

Reset