Over UBS Asset Management

Wij helpen u bij het oplossen van uw wereldwijde beleggingsuitdagingen

UBS Asset Management is uw partner die echt wereldwijd opereert en zich richt op het tegemoetkomen aan uw behoeften. Wij staan voor een verbonden benadering, waarbij wij ons baseren op de verschillende standpunten en filosofieën van onze beleggingsteams. Op deze manier profiteert u van onze beste visies.

Aanwezig in 22 markten

Circa 3.500 medewerkers1

Belegd vermogen van USD 980 miljard


Onze benadering

Dankzij de breedte en diepte van onze capaciteiten en ons wereldwijde bereik zijn wij in staat om uw beleggingsuitdagingen om te zetten in beleggingskansen. Samen met u vinden wij de oplossingen die u nodig hebt.

Duurzaam en impactbeleggen

Binnen het totale spectrum van onze traditionele beleggingsgebieden hebben wij een algemene benadering doorgevoerd voor de integratie van ecologische, maatschappelijke en governancefactoren. Wij hebben ons aangesloten bij initiatieven zoals de Principes voor verantwoord beleggen en de UK Stewardship Code.


Meer informatie? Neem dan contact met ons op.