Multi-assetbeleggen

Multi-assetoplossingen voor moderne markten

Uw geld in ervaren handen: ons gespecialiseerde wereldwijde multi-assetteam is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde partner voor onze klanten.


Wij zetten al onze capaciteiten in om u van dienst te zijn

Multi-assetallocatie en valuta-expertise binnen alle liquide vermogenscategorieën geleverd via de volgende oplossingen:

  • Klantspecifiek
  • Gemengd
  • Op groei gericht
  • Inkomsten
  • Unconstrained total return

Onze expertise

Ervaren en vertrouwd

In volatiele markten telt ervaring. Wij zijn ons altijd bewust van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het beleggen van geld van onze klanten. UBS beheert al sinds 1982 multi-assetportefeuilles namens klanten.

Wereldwijd geïntegreerde middelen

Onze klanten profiteren van de expertise van een team bestaande uit meer dan 100 professionals op het gebied van multi-assetbeleggen op kantoren in Chicago, New York, Londen, Zürich, Hongkong en Tokio.

Gediversifieerd

Wij analyseren en verkennen wereldwijd meer dan 160 markten voor aandelen, vastrentende waarden, valuta's en alternatieve assetklassen bij het zoeken naar uiteenlopende rendementsbronnen voor onze klanten.


Onze beleggingsbenadering

Risicobeheer

  • Risicobeheer en budgettering vormen een cruciale input op alle punten van ons proces.

Waarderingsanalyse op de lange termijn

  • Markten zijn inefficiënt. Dit kan ertoe leiden dat activa verkeerd worden geprijsd.
  • Wij streven ernaar deze inefficiënties op een consistente manier te benutten met behulp van waarderingsanalyses op de lange termijn.

Waardering plus katalysator

  • Soms kunnen andere factoren dan waardering de activaprijzen gedurende langere perioden beïnvloeden.
  • Daarom proberen we te begrijpen waarom een actief verkeerd geprijsd is en een duidelijke katalysator te identificeren waardoor aan deze situatie een einde kan komen – een “waardering plus katalysator”-proces.

Als u behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op.