Strategisch advies

 • Doet mijn totale vermogen wat het moet doen?
 • Hoe doen mijn verschillende portefeuilles het bij verschillende beheerders?
 • Welke risico's loop ik, ben ik het hiermee eens?
 • Is mijn rendement goed, gegeven de gelopen risico's?
 • Hoe anders? Wat zijn de noodzakelijke vervolgstappen? Hoe ga ik die nemen?


'Strategisch advies' van UBS geeft antwoord op deze vragen


Waarom zou ik dit doen?

 • Vergroten van het inzicht en overzicht in het vermogen leidt tot meer grip
 • Beter inzicht in resultaten
 • Vermijden van overlap, gaten, niet-productieve risico's in de beleggingenportefeuille
 • Besluitvorming op basis van juiste informatie: sneller en beter ingrijpen
 • Meer controle op banken en beheerders: doen ze wat ze moeten doen?
 • Vermijden onnodige kosten: lagere totale kostendruk


Waarom kan UBS dit?

 • State-of-the-art technologie zorgt ervoor dat data wordt omgezet in beslisinformatie
 • Multi-bank rapportage op verschillende niveaus en dimensies, aangepast aan uw wensen
 • Langjarige ervaring met omvangrijke vermogens en uiteenlopende klantwensen