Handreiking beleggingsbeleid

Door een aantal brancheorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, is in 2014 het initiatief genomen om de kwaliteit van het beleggingsbeleid (bij de dienstverlening gericht op particuliere cliënten) sector breed op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Dit initiatief heeft geresulteerd in een tweetal documenten:  de ‘Handreiking beleggingsbeleid particuliere cliënten’ en de ‘Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid'.

De AFM heeft beleggingsondernemingen verzocht om deze documenten op hun website beschikbaar stellen en te vertalen naar hun eigen praktijk. UBS Bank (Netherlands) BV heeft voor haar klanten documentatie over haar beleggingsbeleid beschikbaar.

De ‘Handreiking beleggingsbeleid particuliere cliënten’ omschrijft wat de brancheorganisaties als een goed beleggingsbeleid beschouwen. Daarnaast geeft het de klant inzicht op welke manier UBS Bank (Netherlands) BV de kwaliteit van haar beleggingsbeleid toetst en (waar nodig) verbetert.

De ‘Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid’ bestaat uit vragen die de cliënt aan zijn of haar relatiemanager bij UBS Bank (Netherlands) BV kan stellen en om een goed beeld te krijgen over het gevoerde beleggingsbeleid. Dit document kan bijdragen aan een beter inzicht bij de klant in het gevoerde beleggingsbeleid en bij de beoordeling of dit beleid bij hem of haar past."