UBS Asset Management Nederland Om verder te gaan vragen wij u te bevestigen dat u in Nederland woonachtig bent.

Reset

Informatie over aandelen

UBS (IE/LU) Fonds

Aandelen in klassen met "Q" in de naam zijn beschikbaar:

  1. voor distributie in een in aanmerking komend land zoals gedefinieerd in "Lijst A"; of
  2. aan beleggers die in andere landen wonen indien deze in de financiële sector werken en er een schriftelijke overeenkomst bestaat met UBS AG; en die de volgende beleggingen in hun eigen naam doen en:

(a) namens henzelf;
(b) namens hun cliënten binnen een vermogensbeheerovereenkomst; of
(c) namens hun cliënten binnen het kader van een schriftelijk uiteengezette relatie van raadgeving, tegen betaling; of
(d) namens een gezamenlijke belegging die wordt beheerd door iemand die in de financiële sector werkt.
      
In gevallen (b), (c) en (d) is de voornoemde in de financiële sector werkende persoon gemachtigd door de toezichthoudende autoriteit waar hij/zij aan is onderworpen om zulke transacties uit te voeren, en is deze woonachtig in een in aanmerking komend land zoals gedefinieerd in "Lijst B" of werkt deze voor zichzelf en namens iemand anders die in de financiële sector werkt die schriftelijk gemachtigd is door UBS AG en woonachtig is in een van de landen op "Lijst B" of "Lijst C", respectievelijk in gevallen (b) en (c).
 
De kleinste eenheid waarin deze aandelen kunnen worden verhandeld is 0,001. Tenzij het bedrijf dit anders besluit, bedraagt de oorspronkelijke uitgifteprijs van deze aandelen AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2.000, EUR 100, GBP 100, HKD 1.000, JPY 10.000, PLN 500, RMB 1.000, RUB 3.500, SEK 700, SGD 100 of USD 100.
 
De toelating van beleggers in andere landen van distributie (wijzigingen in lijsten A, B en C) moeten volledig naar goeddunken van de raad van bestuur worden besloten. Hieronder staan de huidige lijsten A, B en C:

A:  BE, GB, GG, IE, IM, JE, NL

B:  AD, AT, BG, BR, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HK, HU, IS, IT, LI, LV, LT, LU, MT, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, SG

C:  CH, LI