UBS Asset Management Nederland Om verder te gaan vragen wij u te bevestigen dat u in Nederland woonachtig bent.

Reset

Global Dynamic Bond Fund

Portefeuillebeheer

Kevin Zhao

Simon Foster

Over het fonds

Vastrentende strategieën zijn heel vaak gebonden aan een benchmark. De mogelijkheden om in te spelen op veranderende marktomstandigheden zijn dan beperkt.

Bevrijd uw obligatieportefeuille van deze beperking. Met een flexibele en dynamische oplossing om zonder benchmarkbeperkingen wereldwijd te beleggen in vastrentende waarden. Speel in op veranderende marktsituaties via actieve posities, voornamelijk long-posities in wereldwijde vastrentende markten en valuta’s.

Een nieuwe, flexibele manier van beleggen in vastrentende waarden!

Belangrijkste voordelen

Obligatieportefeuilles worden vaak beheerd met een "benchmarkgerichte" benadering. Dit betekent dat de portefeuillebeheerders weinig mogelijkheden hebben om hun posities aan veranderende omstandigheden aan te passen. Soms moeten zij daardoor beleggen in sectoren waarvoor ze geen positieve rendementen verwachten, omdat deze nu eenmaal deel uitmaken van de benchmark.

De voordelen van een benchmarkneutrale strategie met de flexibiliteit om opportunistisch te beleggen in het wereldwijde vastrentende universum.

UBS Fund Gate

Meer informatie over alle in Nederland beschikbare beleggingsfondsen van UBS vindt u hier in de UBS Fund Gate. U moet eerst nogmaals het land van uw voorkeur bevestigen voordat u naar de fondsenpagina doorgestuurd wordt.