Kansen in opkomende markten

Zijn opkomende markten kwetsbaar voor het beleid van de centrale banken van de VS en andere ontwikkelde landen? Of zijn de gunstige omstandigheden van de afgelopen jaren slechts het begin van een langetermijntrend die wordt ondersteund door een positieve en steeds krachtiger wordende, brede, wereldwijde economische opleving?

Voor een beleggingsuniversum met veel schuldpapier in harde valuta's is het misschien niet verwonderlijk dat opkomende markten in het verleden zeer gevoelig zijn gebleken voor de Amerikaanse dollar. Wij menen echter dat de grootste spanningen in verband met de sterkte van de Amerikaanse dollar achter ons liggen. 

Vanuit ons perspectief zijn verschillende opkomende landen op grond van hun bbp-groei gepositioneerd om beter te presteren. De bbp-groei van een land vertaalt zich echter niet altijd in betere beleggingsrendementen. Er is een aantal extra factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals het lokale niveau van corporate governance en de mogelijk impact daarvan op de resultaten.

Eén voorbeeld van een langetermijnthema waar met name veel opkomende landen van profiteren, is een groeiende jonge en technisch onderlegde bevolking met gestaag groeiende inkomsten en toenemende consumptiedrang. Dit, in combinatie met een goed aanbod van belegbare bedrijven in verschillende sectoren, leidt tot aantrekkelijke beleggingskansen.

Wij zien consumentenbestedingen, gezondheidszorg, vastgoed en IT als de belangrijkste groeithema's in opkomende markten.

De marktomgeving is echter dynamisch. Deze wordt beïnvloed door meerdere uiteenlopende groeitrends en heeft te maken met tal van politieke en economische uitdagingen, waaronder industrialisatie en de digitale revolutie. Daarom zien wij een actieve selectie van landen, sectoren en effecten op basis van uitgebreid top-down- en bottom-uponderzoek als een vereiste om waarde te kunnen toevoegen aan opkomende-marktportefeuilles.

Beleggingsstrategieën

Lees de laatste publicaties

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.