ESG-ratings als beleggingstool

Welke invloeden hebben ESG-ratings op beleggingsportefeuilles?

  • Ecologisch: met klimaatverandering, afval- en/of vervuilingsbeheer verbonden vraagstukken.
  • Sociaal: arbeidsomstandigheden, inclusief diversiteit, kinderarbeid, gezondheid en veiligheid.
  • Governance: zakelijke ethiek, corruptie- en/of beloningsbeleid.

Vanuit het perspectief van een door gegevens aangestuurd beleggingsproces zijn ESG-criteria op zijn minst gezegd heterogeen. Een deel ervan is duidelijk meetbaar en hiervoor zijn zinvolle gegevens voorhanden. Andere zijn eerder kwalitatief dan kwantitatief.

Diverse ondernemingen waaronder MSCI, FTSE, Sustainalytics en RobecoSAM publiceren ESG-ratings. Zo beoordeelt de methodiek van MSCI 37 vraagstukken binnen het hele ESG-spectrum om deze uiteindelijk samen te voegen tot een numerieke score van 0 tot 10. Deze scores bieden een mogelijke basis, of in ieder geval een interessant uitgangspunt waarop een duurzame portefeuille kan worden opgebouwd. De vraag blijft: welke kenmerken zijn typisch voor een portefeuille die een ESG-ratingsysteem volgt?

  1. De hoge en lage scores zijn ongelijkmatig verdeeld over diverse sectoren en landen. Zo doet energie het vaak slecht wat betreft de “E”, maar weer beter voor “S”. De portefeuille houdt rekening met deze afwijking.
  2. De ESG-ratings kunnen in de loop van de tijd veranderen, waarbij veel scores van het ene op het andere jaar aanzienlijk kunnen wijzigen. Als het dus de bedoeling is om 'ESG-leiders' te volgen, moet u een zekere mate van verloop verwachten.
  3. Uit de prestatiemaatstaven blijkt dat een hoge ESG-score een potentiële bron van outperformance kan zijn. Dit geldt zowel voor sectorneutrale als voor niet aan specifieke sectoren gebonden portefeuilles.

Lees hier meer over de details van de analyses, en om een mening te vormen waarom het zeker de moeite waard kan zijn om ESG-ratings mee te nemen in een beleggingsbeslissing.