Veranderende inflatieverwachtingen

Is er inflatierisico?

De economische gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zoals de wereldwijde financiële crisis, de Europese schuldencrisis en de dalende olieprijzen, hielden de inflatieverwachtingen laag. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen is dat echter veranderd. Zelfs met de monetaire stimulansen van de laatste jaren bleef de inflatie in de VS en in de eurozone ver onder het streefdoel van de respectieve centrale bank.

Na de financiële crisis van 2007-2008 bedroeg de Amerikaanse inflatie van oktober 2008 tot oktober 2016 gemiddeld 1,4%, in vergelijking met het langdurige gemiddelde van 4,1% (vanaf januari 1971). Tijdens de vergadering in september 2016 gaven de leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) echter te kennen dat de Amerikaanse inflatie de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen. Ook door de verkiezing van Donald Trump en de verwachte fiscale beleidswijzigingen veranderen de verwachtingen.

Wat gebeurt er als de inflatie stijgt?

Veel beleggingen, zoals nominale obligaties, bieden structureel geen bescherming tegen een plotse stijging van de inflatie. Zoals we elders al vertelden, zouden beleggers hun portefeuille kunnen beschermen tegen het inflatierisico met Treasury Inflation-Protected Securities oftewel TIPS.

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.