ביצועים - צעד אחר צעד

על מנת לסייע לכם בהשגת יעדי הפיננסיים וההשקעות, המלווה הפיננסי פועל בגישה של ארבעה שלבים:

Working step by step to achieve top performance

הבנה - של הקדימויות, הצרכים והיעדים
הצעד הראשון הוא להקשיב לכם ולוודא שאנו מבינים את נסיבות חייכם והקדימויות החשובות לכם. במהלך ניתוח הצרכים הראשוני והמעמיק, המלווה הפיננסי יבקש לדעת את יעדיכם האישיים והפיננסיים ולהכיר את הנסיבות המשפחתיות והעסקיות. אנו נבחן את כלל נכסיכם, הכנסות והתחייבויות שוטפות וצפויות וחובות או התחייבויות כלשהם. מאחר וכל לקוח שונה מרעהו, נקפיד לקבל מכם תמונה מדויקת של תיאבון הסיכון שלכם.

הצעה - רעיונות שיהיו מקובלים עליכם
לאחר שהבנו מה אתם צריכים ולמה אתם מצפים, נעבוד עמכם על פיתוח אסטרטגיה וטקטיקה של הקצאת נכסים המבוססת על פרופיל ההשקעות וסבילות הסיכון. בגיבוי מומחי ההשקעות שלנו, המלווה הפיננסי יציג לכם מבחר פתרונות  ומוצרי השקעה שנבררו בקפידה על מנת למלא את צורכיכם.

הסכמה וביצוע - פתרונות שקולים ונבונים
על סמך מידע והמלצות ברורים שסיפקו המלווה הפיננסי ומומחי ההשקעות, תוכלו כעת לבחור בבטחה ממגוון רחב של פתרונות השקעה ופיננסיים באיכות גבוהה - על פי רוב בלוויית תובנות ישירות מהאנליסטים האחראים למחקרי ההשקעות שלנו, הידועים ברמתם העולמית.

סקירה - כדי שתחושו בטוחים בהחלטות הפיננסיות שקיבלתם
סקירות סדירות של תיק ההשקעות חשובות לא פחות מהקצאת הנכסים הראשונית. המלווה הפיננסי יעקוב אחר ביצועי התיק ושוקי הפיננסים וההשקעות על מנת לאתר הזדמנויות חדשות עבורכם. כמובן, אם צרכים ויעדים חדשים יתעוררו, או אם יחול שינוי בנסיבות חייכם, אנו נתאים את הפתרונות והתיק לשינויים אלה. גישה שיטתית זו מבטיחה שללא קשר לשינויים במצבכם, ביעדיכם או בסביבת השוק, תוכלו להיות בטוחים שפתרונות ההשקעה והפיננסים שלכם ממשיכים להתמקד בביצועים ותואמים את היעדים בכל שלב של חייכם.