קשר עם עושר של יתרונות

עם UBS Wealth Management Israel, אתם נהנים מ:

מלווים פיננסיים מקומיים וייעודיים המקדישים את הזמן להבנת הצרכים והיעדים הפיננסיים שלכם, מבינים את השוק הישראלי ומספקים לכם גישה לשירותים ולהתמחויות של קבוצת UBS כולה.

שירות והמלצות אישיים ופרואקטיביים שנועדו לצפות את צרכיכם ולוודא שפתרונות ההשקעה והפיננסים שלכם מעודכנים בכל עת וממוקדים תמיד בכם, במשפחה ובנסיבות החיים.

תמונה כוללת של הנכסים המשפחתיים היא מרכיב באסטרטגיית ההשקעות .ארוכת הטווח שנתפרה עבורכם ומשתקפת בדיווח מאוחד ושוטף

מגוון עצום וגמיש של פתרונות wealth management המוצעים מ מנהלי השקעות מנוסים ומיומנים ונשענים על מחקרי השקעות ברמה עולמית ונתמכים בטכנולוגיה חדשנית.

שירותים נוספים כגון תכנון הון ושירותים פילנתרופיים