België

UBS Belgium, bijkantoor van UBS (Luxembourg) SA met maatschappelijke zetel te 33A av. John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg onder het nummer B 11142,

Tervurenlaan 300
B - 1150 Brussel

BCE: 0509.950.180

Tel: 02 537 92 90
e-mail: ubs.belgium@ubs.com

Producten en diensten
De producten en diensten die op de website van UBS worden vermeld, zijn mogelijk niet toegelaten voor verkoop of beschikbaar voor de inwoners van bepaalde landen of voor bepaalde categorieën beleggers. Raadpleeg voor meer informatie de geldende algemene voorwaarden, zoals beperkingen op de verkoop of belangrijke specifieke opmerkingen.

De documenten die beschikbaar zijn op de website van UBS, houden geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van een bepaalde ontvanger. Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen louter indicatief. De ontvangers mogen de documenten niet in de plaats stellen van hun eigen oordeel. Alle opinies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en kunnen verschillen van of indruisen tegen de opinies die worden uitgedrukt door andere activiteitensectoren of groepen van UBS, door het gebruik van andere veronderstellingen of criteria.

Bescherming van de gegevens
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.