Vastgoed en private markten

UBS Asset Management is met zijn Real Estate & Private Markets-activiteiten wereldwijd een van de grootste vermogensbeheerders op het gebied van reële activa. Momenteel bedraagt het beheerd vermogen wereldwijd meer dan USD 95 miljard. Wij combineren de expertise van meer dan vijfhonderd getalenteerde mensen die actief zijn op het gebied van directe beleggingen in vastgoed en infrastructuur en op het gebied van multimanager-oplossingen voor vastgoed, infrastructuur en privaat vermogen. Daardoor kunnen wij onze klanten geïntegreerde oplossingen bieden voor het optimaliseren van de diversificatie van klantportefeuilles, ongeacht of deze zich richten op private equity-fondsen met beperkte toegang of op niche vastgoedfondsen. Wij zijn trots op onze innovatieve nieuwe hybride producten voor onze internationale klanten in belangrijke markten waar wij al een sterke aanwezigheid hebben, waaronder ons bredere aanbod in Brazilië, Canada en Japan.

Om de hoek, over de hele wereld

UBS - uw partner in oplossingen voor real assets en private equity

75 jaar ervaring

Belegd in meer dan 2.000 activa over de hele wereld

Ongeveer 500 professionals in meer dan 20 kantoren

Topresultaten in de 2017 GRESB-enquête


Onze expertise

Onze oplossingen

Onze capaciteiten omvatten het gehele risico-rendementsspectrum, variërend van kernstrategieën tot waarde toevoegende en opportunistische strategieën. Wij bieden klanten zowel directe beleggingen in vastgoed en infrastructuur als beleggingen in schuldeffecten of indirecte blootstelling aan toonaangevende beheerders van vastgoed, infrastructuur en privaat vermogen. Beleggers hebben toegang tot ons gevarieerde productaanbod van private open- en closed-endfondsen, beleggings-trusts, beursgenoteerde fondsen, REIT's en afzonderlijk beheerde maatoplossingen.

Vastgoed

Wereldwijd beheren wij actief voor ongeveer USD 86 miljard aan vastgoed in alle belangrijke vastgoedsectoren. Daarmee zijn wij een van de grootste vastgoedbeheerders ter wereld. Wij bieden beleggingsmogelijkheden in zowel eigen als vreemd vermogen. Wij bieden producten op wereldwijde, regionale en nationale basis en via private open- en closed-endfondsen, REIT's, op maat ontwikkelde beleggingsstructuren, multimanagerfondsen, individueel beheerde accounts en vastgoedeffecten.

Wij beleggen al 75 jaar in vastgoed. Ons eerste vastgoedfonds dateert al van 1943. Sindsdien hebben wij onze activiteiten gestaag uitgebreid. Zowel ons beleggingsuniversum als het bereik van onze vastgoedbeleggingen zijn uitgebreid, waarbij wij een echt gediversifieerd businessmodel zijn gaan hanteren.

Lokale aanwezigheid

Wij zijn van mening dat vastgoed in wezen een lokale vermogensklasse is. Kennis van de lokale situatie en lokale netwerken achten wij essentieel om superieure beleggingskansen te kunnen bieden. Daarom beschikken wij over vestigingen in alle belangrijke markten in Europa, de VS en de APAC-regio. Wij doen er alles aan om een ervaren team van vastgoedprofessionals aan ons te binden. Daarin onderscheiden wij ons van aanbieders die niet in staat zijn een uitgebreid netwerk van lokale vestigingen in stand te houden.

Dankzij ons netwerk beschikken wij over diep inzicht in lokale markten en zijn wij goed gepositioneerd om onderliggende fundamentele waarde te onderkennen en snel te profiteren van vastgoed dat tijdelijk verkeerd is geprijsd. Door onze aanwezigheid in lokale markten kunnen wij vastgoed aankopen en transacties uitvoeren als een lokale speler die wordt ondersteund door een breed wereldwijd netwerk.

Gericht op duurzaam beleggen

Klimaatverandering, energiebehoeften en waterschaarste worden gerekend tot de grootste uitdagingen van deze eeuw. Wij erkennen dat gebouwen een aanzienlijke bijdrage leveren aan kooldioxideuitstoot en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen.

Daarom kan met verantwoordelijk eigenaarschap en beheer van vastgoed een belangrijke positieve bijdrage aan het milieu worden geleverd.

Infrastructuur

Ons infrastructuurplatform belegt wereldwijd in alle belangrijke infrastructuursectoren, waaronder energie, nutsbedrijven, transport, telecommunicatie en sociale infrastructuur. Ons in 2007 opgerichte specialistische team werkt vanuit vijf internationale vestigingen en beheert voor meer dan USD 3,5 miljard aan toezeggingen van institutionele klanten.

Bestaande capaciteiten omvatten closed-endfondsen voor directe kapitaalparticipaties in traditionele, duurzame infrastructuuractiva in ontwikkelde landen. Wij richten ons op vastgoedactiva die essentiële diensten bieden en beschikken over een sterke cashflow en inflatiebeschermende kenmerken. Ons platform voor directe beleggingen biedt ook een schone-energiestrategie die zich concentreert op Zwitserland en een select aantal andere Europese landen. Onze capaciteit voor directe beleggingen in schuldeffecten omvat momenteel een Europese strategie die met een langetermijnperspectief belegt in preferente geëffectiseerde infrastructuurkredieten.

Waarom infrastructuur?

Infrastructuur is kapitaalintensief en de verwachte nuttige levensduur is over het algemeen lang. Infrastructuur kan daardoor effectieve duurzaamheid bieden voor passivagerichte beleggers die streven naar stabiele, voorspelbare langetermijn-cashflows. Private infrastructuurschulden bieden een premie ten opzichte van publieke bedrijfsobligaties ter compensatie van de illiquide aard en complexiteit van de belegging, terwijl infrastructuurschulden een lager risico hebben dan bedrijfsobligaties met een gelijkwaardige rating.

De defensieve en essentiële kenmerken van de activa, in combinatie met de extra premie voor private infrastructuurschulden, maakt deze activaklasse een aantrekkelijke allocatie voor pensioenregelingen en verzekeringsmaatschappijen. Verder kan infrastructuur de maatschappij sociale en economische voordelen bieden. Deze aantrekkelijke aspecten hebben ervoor gezorgd dat de belangstelling voor beleggen in infrastructuur in de laatste tien jaar enorm is toegenomen.

Focus op duurzaam beleggen

Wij hechten aan onze focus op duurzaam beleggen. Ons beleggingsproces omvat voor elke belegging een zorgvuldige screening van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Gedurende de gehele levenscyclus van een belegging blijven wij de impact van deze duurzaamheidsfactoren monitoren. Binnen onze referentiegroep van vermogensbeheerders heeft GRESB, de mondiale duurzaamheids-benchmark voor reële activa, onze participaties op nummer 1 en 2 gepositioneerd. Wij ontvingen een rating A+ op basis van de VN-principes voor verantwoord beleggen.

Multimanagers

Multimanageractiviteiten van REPM zijn bekroond

Bij de uitreiking van de PIE European Property Investor Awards werd REPM bekroond als "Best Fund of Funds Manager 2018" in de categorie Vastgoed

Onze multimanager-activiteiten bieden oplossingen voor indirect beleggen in reële activa via fonds-van-fondsstructuren voor vastgoed, infrastructuur en privaat vermogen onder één paraplu. Met deze gecombineerde activiteiten kunnen bij bogen op een trackrecord van twintig jaar. Met een team van meer dan 65 beleggingsprofessionals beheren wij wereldwijd vanuit acht vestigingen over de hele wereld rond de USD 22 miljard aan beleggingen.
 
Multi-Managers Real Estate (MM-RE): Vanuit zes locaties over de hele wereld beheert MM-RE meer dan 90 fondsbeleggingen. MM-RE heeft een trackrecord van bijna tien jaar en heeft een aanzienlijke aanwezigheid in de belangrijkste regio's. MM-RE biedt toegang tot en beheert niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die zijn geselecteerd uit een breed universum van managers. Het aanbod van MM-RE varieert van kernstrategieën tot opportunistische strategieën, van ontwikkelde tot opkomende markten, en van afzonderlijke mandaten op maat tot gemengde fondsen.
 
Multi-Managers Infrastructure (MM-Infra): MM-Infra is opgericht in 2004 en biedt oplossingen voor gediversifieerde infrastructuurbeleggingen die zijn afgestemd op individuele behoeften van institutionele beleggers die blootstelling willen aan de infrastructuursector. Het aanbod omvat private closed-endfondsen, aangepaste beleggingsstructuren en ook individueel beheerde accounts. De focus ligt op operationele infrastructuuractiva in OESO-landen. Het ervaren MM-Infra-team heeft een solide trackrecord met tot op heden toezeggingen in 50 infrastructuurfondsen. Het team levert consistente prestaties in alle fasen van de economische cycli.
 
Multi-Managers Private Equity (MM-PE): MM-PE is opgericht in 1997 en biedt oplossingen voor holistische gediversifieerde private-equitymandaten en fondsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, overheden en family offices. Het beleggingsteam bestaat uit ervaren portefeuillebeheerders en beleggingsanalisten met uitgebreide kennis van het private-equity-ecosysteem in de kernmarkten over de hele wereld.
 
Swiss Real Estate Securities (SRES): SRES biedt al meer dan tien jaar indirecte gediversifieerde beleggingen in Zwitsers vastgoed. SRES biedt zowel actieve als passieve strategieën met een focus op ETF's, gemengde fondsen en maatoplossingen voor individueel beheerde accounts.

Verantwoord beleggen

Klimaatverandering, energiebehoeften en waterschaarste worden gerekend tot de grootste uitdagingen van deze eeuw. REPM (Real Estate & Private Markets) van UBS Asset Management is ontstaan door consolidatie van vastgoed- en infrastructuuractiviteiten. REPM erkent dat vastgoed, zoals gebouwen en infrastructuur, aanzienlijk bijdraagt aan kooldioxideuitstoot en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen.

Binnen elke beleggingsdiscipline hanteert UBS een brede benadering van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance.

Bij REPM doen wij er alles aan om als verantwoordelijke beleggers op te treden.

Met verantwoordelijk eigenaarschap en beheer van vastgoed kan een belangrijke positieve bijdrage worden geleverd aan het milieu en aan de rendementen voor onze klanten. Vanuit deze visie belegt REPM zowel direct als indirect in reële activa. Bij onze beleggingsactiviteiten blijven wij ons primair richten op de financiële doelstellingen van onze klanten. Maar met onze verantwoorde beleggingsstrategie houden wij ook rekening met veerkracht op de lange termijn, met klimaatverandering en met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Om onze resultaten ten aanzien van de implementatie van onze verantwoorde beleggingsstrategie te maximaliseren, is een geïntegreerde benadering vereist. Bij UBS en REPM speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij beslissingen op bedrijfs-, fonds- en activaniveau.

Als u behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op.