Investment Focus Israel

תחומי העניין החדשים ביותר והמלצות על שווקים מקומיים וגלובליים המכסות מגזרים רבים וחברות מגוונות, בטור של קובי פלר, מנהל השקעות ראשי של UBS Wealth Management Israel, המתפרסם מדי שבועיים בעיתון גלובס.