UBS AG
Home
   
Belangrijk Juridische Informatie  
 
     
Algemeen wettelijke Informatie
Aanvullende wettelijke informatie
 

Belgium

UBS Belgium, bijkantoor van UBS (Luxembourg) SA met maatschappelijke zetel te 33A av. John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg onder het nummer B 11142,

Tervurenlaan 300
B - 1150 Brussel

BTW BE 0509.950.180 RPR Brussel

Tel: 02 537 92 90
e-mail: ubs.belgium@ubs.com
www.ubs.com/belgium